14044574941382460181.jpg
Dárcovská SMS

Aktuální dění

Gospel (až) NA DŘEŇ - podpořili částkou 17.985,-Kč

23/3/2015

Hezký večer si udělali příznivci Gospelu a zároveň podpodpořili naší Nadaci krásnou částkou 17.985,-Kč Všem účinkujícím moc děkujeme a těšíme zase za rok.

Sluníčková sbírka rozzáří Plzeň

23/3/2015

30. března 2015 se uskuteční Sluníčková sbírka v Plzni Studenti z Masarykova Gymnázia Plzeň budou v ulicích Plzně nabízet vlastnoručně vyrobená sluníčka a informovat o programu Nadace. Do sbírky se zapojily nižší ročníky gymnázia,  v hodinách výtvarné výchovy vyráběly sluníčka z hlíny, dalších na 48 studentů vyráběli sluníčka doma. Děkujeme studentovi Lukáši Jindrovi, který celou akci za pomoci pedagogů organizuje:)

Sluníčková sbírka - České Budějovice

16/3/2015

Ve dnech 1.- 3. 4. 2015 se uskuteční Sluníčková sbírka v Českých Budějovicích. Do sbírky se zapojí všechny generace:) Sluníčka vyráběli senioři z Domova pro seniory Máj spolu s dobrovolníky z ADRY. Samotnou sbírku pak uskuteční studenti ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Č.B. Podpořte dobrou věc a pomáhejte pomáhat. Děkujeme všem

Stipendium Vladimíra Kozy

5/3/2015

Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy Stipendium je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk. Stipendium je určeno: a) talentovanému studentovi, mladému vědci nebo lékaři ve věku do 35 let včetně (k datu podání žádosti o udělení stipendia) zapojenému do výzkumu a rozvoje ve výše uvedených oblastech b) talentovanému studentovi s vysokým potenciálem do budoucna a se zájmem o uvedenou problematiku, který je pro svůj těžký osud znevýhodněn oproti ostatním studentům (např. pro obtížnou sociální situaci, zdravotní handicap) a u kterého by finanční pomoc podpořila jeho další profesní rozvoj c) vědecko – výzkumnému týmu sdružujícímu osoby odpovídající výše uvedeným kriteriím Výše stipendia: 100 000 Kč Žádosti o udělení Stipendia: nominace jsou přijímány do 31.3.2015. Nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia podle definice výše.  Bližší informace na email: nadace@kostnidren.cz nebo na adresu Nadace: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, Tel/Fax: 377 521 753. MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) byl světoznámý hematoonkolog, zakladatel Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého národního registru dárců dřeně a Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, který jako první v České republice provedl nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od dobrovolného českého dárce. Svůj život zasvětil převážně medicíně, sám se intenzivně zajímal o vědu a výzkum a vždy vytvářel a významně podporoval touhu po vzdělání u svých kolegů.

Více aktualit

Medailonek primáře MUDr. Vladimíra Kozy

MUDr. Vladimír Koza byl významným lékařem, který působil jako primář Hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Ve snaze změnit osud nemocných s leukémiemi či jinými život ohrožujícími onemocněními krvetvorby založil v roce 1992 Nadaci pro transplantace kostní dřeně, následně také Český národní registr dárců kostní dřeně a v roce 1993 provedl v naší zemi vůbec první nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně s českým dárcem. Nadace pro transplantace kostní dřeně od svého vzniku získává prostředky na nábor a vyšetření dobrovolných dárců krvetvorných buněk a postupně se stala jednou z největších a...

celý medailonek