O nadaci

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí naší podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporujeme také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispíváme na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Podporujeme pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace.

Jsme živou organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Za pomoci dobrovolníků po celé České republice jsou každoročně organizovány akce, které pomáhají naší nadaci. Žádný dar ani pomoc pro nás není malá. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje:

  • Dobrovolné dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
  • Programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické léčbě
  • Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • Přístrojové vybavení transplantačních center
  • Medicínský výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Medailonek primáře Kozy

MUDr. Vladimír Koza byl významným lékařem, který působil jako primář Hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Ve snaze změnit osud nemocných s leukémiemi či jinými život ohrožujícími onemocněními krvetvorby založil v roce 1992 Nadaci pro transplantace kostní dřeně, následně také Český národní registr dárců kostní dřeně a v roce 1993 provedl v naší zemi vůbec první nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně s českým dárcem. Nadace pro transplantace kostní dřeně od svého vzniku získává prostředky na nábor a vyšetření dobrovolných dárců krvetvorných buněk a postupně se stala jednou z největších a nejstabilnějších nadací v České republice. Český národní registr dárců dřeně jako jediný ve střední a východní Evropě získal a opakovaně obhájil akreditaci Světové asociace dárců dřeně a realizoval již více než 1000 transplantací krvetvorných buněk. Díky dosaženým výsledkům se MUDr. Vladimír Koza stal světově uznávaným hematoonkologem, v roce 2005 byl prezidentem kongresu Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně a v roce 2012 mu byla prezidentem České republiky udělena medaile Za zásluhy in memoriam.

Prim. MUDr. Vladimír Koza přes všechny úspěchy nikdy neztratil svoji lidskost, empatii, humor, schopnost povzbudit své pacienty pokračovat v náročné léčbě stejně jako své kolegy v nikdy nekončící práci. Bohužel nás 17.6.2012 ve věku 56 let opustil. Zanechal zde však velký odkaz a naším cílem je v něm pokračovat, program Nadace pro transplantace kostní dřeně stále rozvíjet a posouvat kupředu.

Právní zakotvení

Nadace pro transplantace kostní dřeně je registrována od roku 1992 u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou N.6.
IČO:         45333378
sídlo:       Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň 
Statut nadace: (ke stažení ve formátu PDF)


Od roku 2004 je Nadace pro transplantace kostní dřeně členem Asociace nadací při Fóru dárců ČR a signatářem kodexu Principy etického chování nadací. V roce 2013 byla nadaci udělena známka kvality.

Historie Nadace

Zakladatelem nadace v roce 1992  byl primář MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) a rodiče těžce nemocných pacientů a jejich lékaři.

Prvním cílem bylo vybudovat u nás po vzoru vyspělých zemí registr dobrovolných dárců kostní dřeně a umožnit tak záchranné nepříbuzenské transplantace i těm nemocným, kteří vhodné dárce nenajdou v okruhu své rodiny. O výsledcích této činnosti blíže na stránkách Českého národního registru dárců dřeně. V roce 2003-2007 realizovala nadace program vybudování víceúčelového centra k poskytování zázemí pro ubytování, školení a doprovodné akce pro pacienty a jejich blízké, pro dárce krvetvorných buněk a současně i širokou veřejnost. Stavba objektu centrum hotel U Pramenů byla dokončena v červenci 2007. Následně nadace rozšiřovala dále své grantové programy podle svého programu a cílů. Plnění těchto úkolů jsou zveřejňována ve výročních zprávách nadace z jednotlivých let.

Hlavní partner: