Jak žádat

Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytuje grantové příspěvky druhým fyzickým i právnickým osobám k plnění programů, které jsou zakotveny v jejím statutu a to:

  • rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
  • podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
  • vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
  • výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Výše grantů do jednotlivých programových oblastí se řídí aktuálními potřebami transplantačního programu v ČR, jednak stavem volných finančních prostředků nadace.

Aktuální zásady pro poskytování nadačního příspěvku – grantová pravidla platná od 1.1.2018

Formulář žádosti

Hlavní partner: