Jak žádat

Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytuje grantové příspěvky druhým fyzickým i právnickým osobám k plnění programů, které jsou zakotveny v jejím statutu a to:

  • rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
  • podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
  • vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
  • výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Výše grantů do jednotlivých programových oblastí se řídí aktuálními potřebami transplantačního programu v ČR, jednak stavem volných finančních prostředků nadace.

Aktuální zásady pro poskytování nadačního příspěvku – grantová pravidla platná od 1.1.2018

Formulář žádosti

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.