Ke stažení

Statut Nadace pro transplantace kostní dřeně Stáhnout
Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (PDF) Stáhnout
Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (JPG) Stáhnout
Leták - Zapojte se, DMS (PDF) Stáhnout
Český národní registr dárců dřeně - Jak se zapsat do registru (video mp4) Stáhnout
Daruj naději Daruj kostní dřeň Daruj dobro od kosti (video mp4) Stáhnout
Vzor žádosti o grant Stáhnout
Grantová pravidla Nadace Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, dlouhá verze Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, krátká verze Stáhnout
Video Daruj naději - Barunka (WMV) Stáhnout
Darovací smlouva - finanční dar (PDF) Stáhnout
Darovací smlouva - věcný dar (PDF) Stáhnout
Zápis o zapečetění pokladničky - vzor pro OÚ, MěÚ (DOC) Stáhnout
Jak nejlépe využít potvrzení o daru Stáhnout

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.