Dárci

Děkujeme dárcům

S poděkováním uvádíme jména osob, společností a měst, které v tomto roce věnovaly nadaci na základě uzavřených smluv finanční nebo věcné dary a služby.

Děkujeme také všem ostatním pomocníkům a přispěvatelům, kteří věnovali drobnější a anonymní příspěvky. V programu pomoci člověka člověku nejsou žádné dary malé.

Dárci 2017

Finanční dary:              

Věcné dary a služby:

Moser, a.s. Karlovy Vary – výroční ceny nadace

Obecní dům, a.s. – spolupořadatelství předávání cen v Obecním domě

  
Další partneři, kteří své bezplatné služby nevyčíslili

Přehled dárců za předchozí roky (PDF):

  2017,   2016,   2015,   2014,   2013,   2012,   2011,   2010,   2009,   2008,   2007,   2006,   2005,   2004,   2003,   2002,   2001,   2000

Hlavní partner: