Partneři

Partneři

Významní partneři nadace

  

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz   
podpořili Benefiční večer Nadace a "Sluníčkové sbírky"  v  roce 2015

 
  

Český rozhlas Plzeň

www.rozhlas.cz/plzen/portal   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně   

 

MEDIA PRODUCTION MUSIC

 http://www.mediaproductionmusic.cz/ 
podporuje Nadaci pro transplantace kostní dřeně při hudebních a kulturních akcích po celé ČR

Fórum dárců

www.donorsforum.cz    
sdružení podporující filantropii v ČR,   
informační centrum nadací a nadačních fondů,   
organizátor projektu DMS   

 

Obecní dům, a.s. Praha

www.obecnidum.cz    
poskytuje každoročně prostory a služby    
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 

Moser, a.s. Karlovy Vary

www.moser.cz    
po léta věnuje zdarma umělecké ceny 
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 
 

Junák - český skaut, z.s.

www.skaut.cz
www.skaut.cz/protileukemii
realizuje pro nadaci od r.1998 každoroční mimořádně   
úspěšné sbírky dnes pod názvem "Společně proti leukémii!".  

 

Skokový pohár České pojišťovny

www.ceskyskokovypohar.cz
dlouhodobě podporuje nadaci 

Český svaz házené

www.chf.cz/
dlouhodobě podporuje nadaci 

Organizační kancelář Praha

www.ok-praha.cz   
sdružení auditorů a finančních poradců,   
poskytuje nadaci léta bezplatné auditorské služby   

 

Gymnázium Luďka Pika v Plzni

www.gop.pilsedu.cz   
se studenty organizuje každoroční úspěšné sbírky,   
jejichž přínos od r.1998 přesáhl již milion korun   

 
  

OPTYS, spol. s r.o.

www.optys.cz   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně 

SCREENLED s.r.o.

www.screenled.cz   
Bezplatný dlouhodobý pravidelný mediální prostor

DEBENHAMS s.r.o.

www.debenhams.cz   
Bezplatný dlouhodobý mediální prostor

 

 

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.