Partneři

Partneři

Významní partneři nadace

  

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz   
podpořili Benefiční večer Nadace a "Sluníčkové sbírky"  v  roce 2015

 
  

Český rozhlas Plzeň

www.rozhlas.cz/plzen/portal   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně   

 

MEDIA PRODUCTION MUSIC

 http://www.mediaproductionmusic.cz/ 
podporuje Nadaci pro transplantace kostní dřeně při hudebních a kulturních akcích po celé ČR

Fórum dárců

www.donorsforum.cz    
sdružení podporující filantropii v ČR,   
informační centrum nadací a nadačních fondů,   
organizátor projektu DMS   

 

Obecní dům, a.s. Praha

www.obecnidum.cz    
poskytuje každoročně prostory a služby    
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 

Moser, a.s. Karlovy Vary

www.moser.cz    
po léta věnuje zdarma umělecké ceny 
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 
 

Junák - český skaut, z.s.

www.skaut.cz
www.skaut.cz/protileukemii
realizuje pro nadaci od r.1998 každoroční mimořádně   
úspěšné sbírky dnes pod názvem "Společně proti leukémii!".  

 

Skokový pohár České pojišťovny

www.ceskyskokovypohar.cz
dlouhodobě podporuje nadaci 

Český svaz házené

www.chf.cz/
dlouhodobě podporuje nadaci 

Organizační kancelář Praha

www.ok-praha.cz   
sdružení auditorů a finančních poradců,   
poskytuje nadaci léta bezplatné auditorské služby   

 

Gymnázium Luďka Pika v Plzni

www.gop.pilsedu.cz   
se studenty organizuje každoroční úspěšné sbírky,   
jejichž přínos od r.1998 přesáhl již milion korun   

 
  

OPTYS, spol. s r.o.

www.optys.cz   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně 

SCREENLED s.r.o.

www.screenled.cz   
Bezplatný dlouhodobý pravidelný mediální prostor

DEBENHAMS s.r.o.

www.debenhams.cz   
Bezplatný dlouhodobý mediální prostor

 

 

Hlavní partner: