Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět. Epitaf Oskara Schindlera

Aktuality

Pohodové svátky

Přejeme všem poklidné svátky zalité pohodou, zdravím a nadějí ......

Odpovědnost je pro nás důležitá

Stali jsme se členy "etických principů Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek"

Opatrujte se a buďte zdraví

Snad již brzy bude lépe .....

Akce zrušená - Poděkování dárcům v Obecním Domě

Bohužel v letošním roce se akce nekoná. Ocenění dárců za rok 2019 proběhne v Obecním Domě dne 27.října 2020.

Více aktualit...

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.