My a naše cíle

Právní zakotvení

Nadace pro transplantace kostní dřeně je registrována od roku 1992 u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou N.6.
IČO:         45333378
sídlo:       Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň 
Statut nadace: (ke stažení ve formátu PDF)


Od roku 2004 je Nadace pro transplantace kostní dřeně členem Asociace nadací při Fóru dárců ČR a signatářem kodexu Principy etického chování nadací. V roce 2013 byla nadaci udělena známka kvality.


 

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí naší podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporujeme také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispíváme na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Podporujeme pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace.

Jsme živou organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Za pomoci dobrovolníků po celé České republice jsou každoročně organizovány akce, které pomáhají naší nadaci. Žádný dar ani pomoc pro nás není malá. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

 

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje:

  • Dobrovolné dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
  • Programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické léčbě
  • Vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • Přístrojové vybavení transplantačních center
  • Medicínský výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny