Dárcovská SMS

Aktuality

Vánoční jarmark ve Strakonicích

Na začátku prosince proběhl v Sokolovně ve Strakonicích již 11. vánoční jarmark.

Stromeček už je připravený

Všichni už se těšíme na Vánoce ......

Studenti z Gymnázia Blovice

19. listopadu proběhla Sluníčková sbírka v Blovicích

Poděkování posíláme paní učitelce Mgr. Pavle Mrvíkové a studentům z Gymnázia Blovice. Děkujeme všem dobrým lidem za vhozené příspěvky. Celková částka 4.173,- bude použita na program Nadace! 

DÁRKOVÁNÍ - ZNOJMO

Adventní dobročinný jarmark pořádaný na podporu dětí s rozštěpy obličeje a registru dárců kostní dřeně.
 

DĚKUJEME

Velmi si vážíme finanční pomoci měst a krajů.
 

Pod křídly Andělů - 3.12.2015 Plzeň

Již tradičně se v Plzni 3.12. od 16.00hod na náměstí Republiky uskuteční vánoční zpívání.

Vánoční jarmark ve Strakonicích

Vánoční jarmark v Sokolovně ve Strakonicích. Který se koná ve čtvrtek a pátek 10.-11.12.2015 od 9hodin
 

firma Reprosam zasadila naději

Děkujeme firmě Reprosam. Foto mluví za vše.

Poděkování Domovu pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni

Při přípravě na koncert „Pod křídly andělů“ , který se bude konat začátkem prosince na náměstí Republiky v Plzni,

SLUNÍČKOVÁ SBÍRKA PLZEŇ

Ve dnech 5.-6.listopadu můžete v Plzni po obchodních domech potkat studenty gymnázia Luďka Pika.