Sluníčka a upomínkové magnetky z DpS. sv. Alžběty - Plzeň

8.11.2016

Klienti z Domova seniorů sv. Alžběty podporují Nadaci tři roky!

Při svých tvořivých dílnách opět vyrobili sluníčka pro sbírky a upomínkové magnetky pro kupce obrazů, které Nadace nabízí k prodeji (www.aukcenadace.cz).

Děkujeme paní Evě Vyškovské, která dílny vede a klientům za velikou pomoc!

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.