Aktuality

Medicamp - Plzeň

15.4.2015 - Dovolujeme si Vás pozvat na 5. ročník dobročinného Open air festivalu MediCAMP, jež se uskuteční dne 6. května 2015 od 15:00 do 22:00 hodin opět na Ranči Šídlovák. Všechen výtěžek z této akce bude zaslán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně - https://nadace.kostnidren.cz/ Na tomto setkání jistě prožijete příjemné odpoledne s programem včetně dobré hudby, o kterou se letos postarají kapely Ocho Rios, Rambanbám, Yoko Phono a Selfish Son. Předprodej vstupenek bude zahájen dne 1. dubna 2015 s možností zakoupení kuřecího nebo vepřového steaku o hmotnosti 250g s přílohou. Posledním dnem předprodeje bude 29. duben 2015. Cena vstupenky bez občerstvení je 60,- Kč, s občerstvením 120,- kč a pokud nevyužijete možnosti předprodeje, je možné zakoupit vstupenku i na místě v den konání festivalu za 100,- kč. Z důvodů zajištění občerstvení prosím o závazné potvrzení Vaší účasti, zejména u lístků s občerstvením, prostřednictvím e-mailu nebo o zakoupení vstupenky na níže uvedených prodejních místech. Místa předprodeje:   FN Lochotín - Kancelář Nadace pro transplance kostní dřeně (pavilon F, 10. patro) Kolej LFP Heyrovského: pokoj 313/ 314 - Tereza Jüttnerová, Kristýna Damovská Kolej LFP Bolevecká: pokoj 202 – Lenka Vaníčková Kolej LFP ŠAF: pokoj 111 - Jozef Melicherčik Kolej ZČU Bolevecká: pokoj 205 - Jakub Siřínek Kolej ZČU Máchova: pokoj 410 – Přemysl Sezemský ISMAP - English office                  Věříme, že se na této společenské akci, pořádané pro studenty a zaměstnance vysokých škol a širokou veřejnost, setkáme v hojném počtu a zároveň tak přispějeme, byť skromným podílem, na dobrou věc v oblasti zdravotnictví zejména pacientů hematologicko - onkologického oddělení.     Za organizátory s pozdravem – Přemysl Grubský 4. ročník všeobecného lékařství Lékařské fakulty v Plzni Tel.: +420 737 579 062 premagru@gmail.com  

Sluníčková sbírka v Českých Budějovicích

11.4.2015 - Na začátku dubna proběhla Sluníčková sbírka v Českých Budějovicích. Děkujeme seniorům z Domova pro seniory Máj za krásná vyrobená sluníčka. Děkujeme dobrovolníkům z ADRA  za uspořádání sbírky. Děkujeme dobrým lidem za příspěvky v kasičkách. Děkujeme za vybraných 7.768Kč!

Studenti z Masarykova gymnázia - PLZEŇ

8.4.2015 - V pondělí 30. března 2015 se uskutečnila Sluníčková sbírka. Studenti z Masarykova gymnázia vybírali na program Nadace v ulicích Plzně. Přestože bylo doslova aprílové počasí - chvíli pršelo, sněžilo, svítilo sluníčko, vybrali za odpoledne krásných 20.510Kč ! Děkujeme moc všem za vhozené příspěvky do kasiček:)

Díky primáři Vladimíru Kozovi zachraňuje nadace i registr lidské životy dodnes

31.3.2015 - Možnost léčby pomocí transplantace kostní dřeně od nepříbuzných dárců už dnes bereme jako téměř běžnou součást vyspělé medicíny. Zakladatelem unikátního projektu – Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců byl primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni Vladimír Koza.

DŮLEŽITÉ UPOZNĚNÍ - zrušení účtu u Raiffeisen BANK

31.3.2015 - S ohledem k minimálnímu využití účtu  a efektivnosti hospodaření nadace, jsme zrušili účet u Raiffeisen BANK. Tímto žádám přispěvovatele, zda by v případě trvání zájmu o podporu naší Nadace, své finanční dary posílali na číslo účtu:  43 43 043/0300  v ČSOB.   Omlouváme se za komplikace a děkujeme, že nám pomáháte.  

Plzeňští fotbalisté se zapsali do registru dárců kostní dřeně

30.3.2015 - Fotbalisté Plzně se 27.3.2015 zapsali do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Deset hráčů vedoucího ligového celku tak v případě potřeby věnuje svou kostní dřeň pacientům s leukémií či jinou závažnou poruchou krvetvorby . Viktoriáni nás podporují ale i finančně. Nadace získala z výtěžku ligového utkání 33.000,-Kč Děkujeme, že pomáháte.

Sluníčková sbírka rozzáří Plzeň

23.3.2015 - 30. března 2015 se uskuteční Sluníčková sbírka v Plzni Studenti z Masarykova Gymnázia Plzeň budou v ulicích Plzně nabízet vlastnoručně vyrobená sluníčka a informovat o programu Nadace. Do sbírky se zapojily nižší ročníky gymnázia,  v hodinách výtvarné výchovy vyráběly sluníčka z hlíny, dalších na 48 studentů vyráběli sluníčka doma. Děkujeme studentovi Lukáši Jindrovi, který celou akci za pomoci pedagogů organizuje:)

Gospel (až) NA DŘEŇ - podpořili částkou 17.985,-Kč

23.3.2015 - Hezký večer si udělali příznivci Gospelu a zároveň podpodpořili naší Nadaci krásnou částkou 17.985,-Kč Všem účinkujícím moc děkujeme a těšíme zase za rok.

Sluníčková sbírka - České Budějovice

16.3.2015 - Ve dnech 1.- 3. 4. 2015 se uskuteční Sluníčková sbírka v Českých Budějovicích. Do sbírky se zapojí všechny generace:) Sluníčka vyráběli senioři z Domova pro seniory Máj spolu s dobrovolníky z ADRY. Samotnou sbírku pak uskuteční studenti ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Č.B. Podpořte dobrou věc a pomáhejte pomáhat. Děkujeme všem

Stipendium Vladimíra Kozy

5.3.2015 - Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy Stipendium je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk. Stipendium je určeno: a) talentovanému studentovi, mladému vědci nebo lékaři ve věku do 35 let včetně (k datu podání žádosti o udělení stipendia) zapojenému do výzkumu a rozvoje ve výše uvedených oblastech b) talentovanému studentovi s vysokým potenciálem do budoucna a se zájmem o uvedenou problematiku, který je pro svůj těžký osud znevýhodněn oproti ostatním studentům (např. pro obtížnou sociální situaci, zdravotní handicap) a u kterého by finanční pomoc podpořila jeho další profesní rozvoj c) vědecko – výzkumnému týmu sdružujícímu osoby odpovídající výše uvedeným kriteriím Výše stipendia: 100 000 Kč Žádosti o udělení Stipendia: nominace jsou přijímány do 31.3.2015. Nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia podle definice výše.  Bližší informace na email: nadace@kostnidren.cz nebo na adresu Nadace: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, Tel/Fax: 377 521 753. MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) byl světoznámý hematoonkolog, zakladatel Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého národního registru dárců dřeně a Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, který jako první v České republice provedl nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od dobrovolného českého dárce. Svůj život zasvětil převážně medicíně, sám se intenzivně zajímal o vědu a výzkum a vždy vytvářel a významně podporoval touhu po vzdělání u svých kolegů.

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.