Aktuality

27.4.2015

Po roce se Sladkovského sál Obecního domu v Praze zaplnil nepříbuznými dárci kostní dřeně, spolupracovníky, patrony a partnery programu dárcovství kostní dřeně.

 

Slavnostní večer, kterým Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně oceňuje ty, kteří v minulém roce pomohli v různých oblastech transplantačnímu programu a nebo přímo k záchraně nemocných zhoubnými nemocemi krvetvorby, proběhl v pátek 24.4.2015. Letos se uskutečnil již po sedmnácté.

               V úvodu večera předseda Správní rady nadace doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.  připomněl úsilí primáře MUDr. Vladimíra Kozy, který stál v roce 1992  u zrodu  programu dobrovolného dárcovství  kostní dřeně   v naší zemi  s tím, že  jeho odkaz  je stále dál  rozvíjen. Zdůraznil, že rok 2014 byl pro nadaci a registr velmi úspěšný:  „ Na nadační programy bylo v uplynulém roce vydáno napříč republikou přes 4 600 000Kč, které byly věnovány především é na nábor, vyšetření a  program databází a mezinárodního vyhledávání dárců. . Do registru přibylo 5 192 nových potenciálních dárců, jejich celkový počet již překročil 50 500 a 41 z nich v loňském roce darovalo krvetvorné buňky  pacientům v naší republice i do zahraničí,“. Za dobu své existence celkem  již 1 187  registrovaných dárců podstoupilo nepohodlí a neznámému nemocnému člověku darovalo část sama sebe, tedy krvetvorné buňky  kostní dřeně, které pomáhají   zachránit život nemocného pacienta.

               Velmi úspěšné jsou  náborové akce registru. Dlouhodobě získává díky vstřícnosti organizací, ve kterých působí, mladé a zdravé dárce z řad Armády a Policie České republiky, mnoho jich přibývá i mezi sportovci.

               Samuel Vokurka vyjádřil poděkování a vděk všem příznivcům nadace, spolupracovníkům, a organizacím za tolik potřebnou a důležitou podporu. Patroni Nadace pro transplantace kostní dřeně ing. Livia Klausová a Miloslav kardinál Vlk poté předali  vybraným  z nich ocenění za nejvýznamnější pomoc za rok 2014 v podobě diplomu a křišťálového bloku od společnosti Moser:

  • Za nejvýznamnější finanční pomoc  byla  oceněna firma Novartis Česká republika.
  • Za nejvýznamnější nemateriální pomoc  byla  oceněna Policie ČR.
  • Ocenění za nejvýznamnější mediální pomoc obdrželi Jitka a Richard Langerovi.
  • Zvláštní cenu Adolfa Borna, která se udílí za mimořádný lidský čin ve prospěch nadace a ČNRDD, letos obdržela paní Zdena Wasserbauerová z Otrokovic . Za 17 let své činnosti získala přes 5 000 potenciálních dárců a stovky tisíc korun ve prospěch nadace.

 

Livie Klausová se svěřila, že na slavnostních večerech v Obecním domě, které jsou každoročně

věnovány dárcům a spolupracovníkům tohoto programu, se vždycky nadýchne jedinečné atmosféry, vytvořené lidmi, kteří dělají dobré věci. „Máte můj obrovský dík a úctu,“ vzkázala všem.

 „Delší dobu sleduji tyto akce, které se váží k dárcovství kostní dřeně a uvědomuji si, že je nelze posuzovat jen ze zdravotního hlediska. Mají obrovský pedagogický záběr. Darovat část sebe druhému není v naší společnosti běžné. Přitom tento dar přináší dárci štěstí,“ vyzdvihl Miloslav kardinál Vlk.

Novinkou letošního ročníku bylo předání nově ustanoveného stipendia Vladimíra Kozy v hodnotě 100 000Kč, které je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře.  Stipendium z rukou dcer primáře Kozy, Naděždy Lasotové a Markéty Sobotové, převzal MUDr. Adam Kuba z hemato-onkologické kliniky FN Olomouc  za své úspěchy ve vývoji  směřovanému k dalšímu pokroku v oblasti transplantací kostní dřeně. Současně obdržel pamětní diplom a křišťálovou kapku od firmy Artcristal Bohemia, s.r.o.

 

               Patroni programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý a herec Ondřej Vetchý poté jednotlivě předali ocenění více než 30 zúčastněným dárcům, kteří v loňském roce svým životadárným darem dali nemocným naději na uzdravení. MUDr. Jana Navrátilová z ČNRDD zdůraznila, že celkově jich bylo 41, historicky nejvíc, ale ne všichni se mohli slavnostního večera zúčastnit.

               „V průběhu minulých měsíců jsem se zúčastnil řady nejrůznějších slavnostních divadelních či filmových večerů, kde byly předávány ceny. Pro mne je ale nejpodstatnější tento večer. Byl jsem šťastný, když jsem mohl spolupracovat s primářem Kozou a je mi ctí, že s Vámi mohu spolupracovat i nadále,“ vyznal se Ondřej Vetchý. Rovněž Václav Malý podtrhl nezištnost a obětavost, se kterou dárci ke  svému poslání přistupují. „Máte můj obrovský dík za odhodlání dát kousek sebe.“

Slavnostní večer poté vyvrcholil osobním seznámením vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně. V letošním roce to byla 12letá bývalá pacientka Kateřina Šulcová z Hradce Králové a muž, který jí před deseti lety vrátil do života, Jiří Paleček z Liberce.

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Hlavní partner: