Časopis Naděje

Pravidelné periodikum sloužící Nadaci a současně i potřebám registru dárců dřeně ČNRDD. Určené pro dárce dřeně, spolupracovníky a sympatizanty.

Časopis je evidován jako tiskovina na Ministerstvu kultury ČR event.číslo: MK ČR M 19927.

 

Hlavní partner: