Časopis Naděje

Pravidelné periodikum sloužící Nadaci a současně i potřebám registru dárců dřeně ČNRDD. Určené pro dárce dřeně, spolupracovníky a sympatizanty.

Časopis je evidován jako tiskovina na Ministerstvu kultury ČR event.číslo: MK ČR M 19927.

 

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.