Vzdělávání

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 242 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 4 233 051 Kč.

Nadace podporuje vzdělávací akce jednotlivců i organizací. Do uvedené oblasti spadají grantové příspěvky umožňující účast zdravotnických pracovníků na domácích i zahraničních sjezdech, stážích a školeních, a příspěvky umožňující pořádání vzdělávacích akcí prostřednictvím pacientských organizací nebo dalších subjektů, prokáží-li odbornou a organizační způsobilost. Lze žádat i podporu na zajištění odborné literatury nebo naopak na publikování odborných nebo edukačních prací.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.