Výzkum

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Grantový program je zaměřen na výzkumné projekty, jejichž řešení může přinést zřetelný prospěch nemocným v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 400 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 255 754 Kč.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

Hlavní partner: