Vybavení pracovišť

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo investice hemato-onkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 250 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 9 067 512 Kč.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.