Vybavení pracovišť

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo investice hemato-onkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 250 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 9 067 512 Kč.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

Hlavní partner: