Společně proti leukémii

Jste členem skautského oddílu? Máte spojení na skauty ve Vašem okolí?

Pomozte rozšířit účast mladých lidí na  sbírce "Společně proti leukémii!", kterou každoročně pořádá organizace Junák, svaz skautů a skautek ČR, ve prospěch programů Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Tradice této mimořádně úspěšné akce se datuje více než deset let. Každoročně jeden červnový víkend se na desítkách benzinových čerpacích stanic objeví mladí lidé, členové skautských oddílů Junáka, a nabízejí projíždějícím umytí skel jejich automobilů, rozdávají osvětové materiály a zároveň získávají pro program nadace drobné finanční příspěvky.

Účastníkům všech minulých ročníků KAPKY upřímně děkujeme.

Připojte se i letos!

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.