Sluníčkové sbírky

Pracujete s mládeží a chcete se chopit hezkého nápadu? Zkuste s námi zorganizovat v místě svého bydliště „sluníčkovou sbírku“. 

    

Autorem nápadu byli v roce 1996 studenti gymnázia Luďka Pika v Plzni, v dalších letech se postupně přidávají další školy a dětská zařízení. Sbírku lze organizovat prakticky kdekoliv. S Vaším přispěním se může podařit rozšířit ji po celé republice. 

O co jde?

Akce je organizována pod vedením učitelů či pedagogů. Středoškoláci nebo starší žáci, poučení a vybavení zapečetěnými přenosnými kasičkami, uskuteční ve vhodnou dobu (která nenaruší výuku) veřejnou sbírku v supermarketech či na jiných vhodných místech. Rozdávají přitom osvětové letáky a za příspěvek do kasičky odměňují drobnými dárky vlastní výroby – sluníčky vyrobenými z mouky, soli a lepidla na tapety. Na výrobě sluníček se mohou podílet i mladší spolužáci, děti z mateřských škol a podobných zařízení. 

Návod k výrobě sluníček (ke stažení v pdf)
Organizace sbírky – zkušenosti z Plzně (ke stažení v pdf). 
Sbírku je samozřejmě možné organizovat i v malém měřítku podle místních podmínek, pro užitek i pro radost všech zúčastněných. 

Proč právě zvolená forma „sluníčkové“ sbírky?

  • Sluníčková sbírka přináší kromě získání finančních prostředků významný osvětový a výchovný efekt. Aktivní zapojení učí děti a mládež pomáhat slabším, pomoci jeden druhému. Dává jim možnost dozvědět se o problematice těžkých nemocí i příležitost hovořit o nich dál, cvičí je ve způsobu komunikace na veřejnosti i sdělovat, že je v silách každého z nás vykonat dobré věci – nyní i v budoucnu.
  • Sluníčko jako malý dárek, vyrobený samotnými dětmi, je milou pozorností pro každého, kdo je ochoten věnovat drobný příspěvek. Je mnohem osobnější, než jakékoliv profesionálně vyráběné a nakoupené věci a podporuje efekt celé akce.
  • Výroba sluníček je snadná, děti je připravují rády, mohou v nich uplatnit svou fantazii a navíc zažít dobrý pocit z pomoci vlastní prací.
  • Suroviny k výrobě sluníček jsou levné a běžně dostupné. Náklady na realizaci vlastní sbírky jsou tak minimální, kdežto výnosy sbírky podle zkušenosti naopak vynikající.
  • Akce a její propagace na veřejnosti zviditelňuje a podporuje prestiž školy, která ji organizovala.


Sluníčkové sbírky pod patronací nadace podléhají pochopitelně pravidlům, plynoucím ze zákona. Organizátoři i účastníci jsou vybaveni plnou mocí, povolením sbírky a kasičkami. Ty je třeba nechat zapečetit na příslušném úřadě v místě bydliště a po skončení sbírky je na úřadě opět rozpečetit a spočítat vybrané peníze. 
Všechno se může zdát pracné jen napoprvé. Nezáleží na tom, jak „velká“ bude sluníčková sbírka ve Vašem městě. Nejde o žádnou soutěž, ale o společnou účast na dobré věci.


Hlavní partner: