Dárcovství kostní dřeně

Jak požádat o nadační příspěvek: 

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 1 300 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 57 809 825 Kč.

Prostředky jsou poskytovány na zajištění osvěty, nábor a vyšetření transplantačních znaků dárců vstupujících do registru dárců ČNRDD (takzvaná HLA typizace), na realizaci komunikačních systémů a databází v registru, vyhodnocování dat a zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných dárců nejen v rámci ČR ale i mezinárodně. Nadace se tak podílela doposud na náboru více než 95 000 dárců, v roce 2019 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně

10 845 dárců, tedy lidí ochotných kdykoli darovat naději neznámému nemocnému.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.