Vánoční jarmark ve Strakonicích

4.1.2016

Na začátku prosince proběhl v Sokolovně ve Strakonicích již 11. vánoční jarmark.

Věci k prodeji darovali školy, školky, domovy seniorů, ale i sponzoři a spousta dalších institucí. Nakonec se během dvou dnů ve prospěch naší Nadace vybralo krásných 72 920 korun!
Děkujeme !

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.