Vánoční jarmark - Strakonice

25.11.2016

13.-14. prosince v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži

Předmětem prodeje budou sponzorské dary s vánoční tématikou, zahrnující drobné dekorativní předměty,
vánoční pečivo a jiné výrobky věnované uměleckými dílnami, zájmovými školními kroužky, organizacemi a jednotlivci ze Strakonic, Vodňan a okolí.
Výtěžek z prodeje bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch nadace a použit na její program.

Děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice za poskytnutí sálu, všem dalším sponzorům za dary a v neposlední řadě panu Švehlovi a paní Paterové.


 

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.