Vánoční jarmark - Strakonice 2016

30.12.2016

Již jedenáct let a jsou čím dál tím lepší......

Myšlenka pořádat charitativní Vánoční jarmark vznikla v roce 2004. „Tehdy mne můj kamarád Zdeněk Švehla, kterému transplantace kostní dřeně zachránila život, vzal na setkání spolupracovníků s nadací, se kterou již několik let spolupracoval,“ říká Dagmar Paterová. Tím také v podstatě začala jejich  spolupráce s Nadací pro transplantace kostní dřeně v Plzni.

První Vánoční jarmark se pak uskutečnil v roce 2005.

Letošní jarmark ve strakonické sokolovně vydělal z prodeje darovaných věcí od škol, školek, dalších organizací, sponzorů a jednotlivců neuvěřitelných  92 155,-Kč.

Děkujeme

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.