Aktuality

17.2.2017

MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) byl světoznámý hematoonkolog,

 

zakladatel Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého národního registru dárců dřeně a Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, který jako první v České republice provedl nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od dobrovolného českého dárce. Svůj život zasvětil převážně medicíně, sám se intenzivně zajímal o vědu a výzkum a vždy vytvářel a významně podporoval touhu po vzdělání u svých kolegů.

Nadace pro transplantace kostní dřeně tedy vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy na rok 2017:

Stipendium má být odměnou, motivací a příspěvkem k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk.

Stipendium je určeno:

  • talentovanému studentovi, mladému vědci nebo lékaři ve věku do 35 let včetně (k datu podání žádosti o udělení stipendia) zapojenému do výzkumu a rozvoje ve výše uvedených oblastech
  • talentovanému studentovi s vysokým potenciálem do budoucna a se zájmem o uvedenou problematiku, který je pro svůj těžký osud znevýhodněn oproti ostatním studentům (např. pro obtížnou sociální situaci, zdravotní handicap) a u kterého by finanční pomoc podpořila jeho další profesní rozvoj
  • vědecko – výzkumnému týmu sdružujícímu osoby odpovídající výše uvedeným kritériím

Výše stipendia: 100 000 Kč

Žádosti o udělení Stipendia: nominace jsou přijímány do 17. 3. 2017. Nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia podle definice výše. Žádosti je možné zasílat na přiloženém formuláři na email: nadace@kostnidren.cz nebo na adresu Nadace: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, Tel: 602 685 768 nebo 702 088 363.

Vyhlášení a předání Stipendia: ocenění se udílí jedenkrát ročně jednomu uchazeči, kterého vybere Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně na základě došlých nominací. Stipendium může být rozděleno adekvátně podílově v případě ocenění týmové spolupráce. Stipendium bude slavnostně vyhlášeno a předáno v rámci Výročního večera Nadace pro transplantace kostní dřeně v Obecním domě v Praze dne 21. 4. 2017 od 19:30 hod.

V Plzni dne 7. 2. 2017 MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně

 

 

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Tel: 377 521 753, e-mail: nadace@kostnidren.cz

           

 

                       Žádost o udělení stipendia Vladimíra Kozy

Jméno, příjmení, titul nominovaného:

Datum narození:

Rodné číslo:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu:

Škola/Zaměstnání:

Adresa školy/Zaměstnavatele:

Odůvodnění nominace:

Přílohy povinné -  potvrzení o studiu, vztahu k nominující organizaci, zaměstnání atp.:

Přílohy další (publikace, dokumentace, ocenění, hodnocení, atp.):

 

 

 

 

 

Jméno nominujícího a funkce:

E-mail nominujícího:                                                              Tel:

 

V….. ………… …..         dne………                        Podpis nominujícího…………………………………………..

 

 

V…………………….        dne………………               Podpis nominovaného………………...........................

 

Přiložené dokumenty:

Stipendium Vladimíra Kozy 2017 - vyhlášení (PDF 347 kB)

Stipendium Vladimíra Kozy 2017 - žádost (DOCX 51 kB)

Zpět

Hlavní partner: