Setkání spolupracovníku 2017

26.10.2017

Ve dnech 20.-21.10.2017 se konalo setkání našich spolupracovníků.

Děkujeme všem za dlouhodobou podporu, náměty, vytrvalost, ochotu pomáhat druhým, za čas který nám věnujete.
Jste pro nás motorem, co nás žene neustále kupředu.

Pevně věříme, že setkání pro Vás bylo přínosné a nové poznatky brzo zužitkujeme v praxi :)
Poděkování patří i firmě Roche, která se stala partnerem akce.

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.