Aktuality

23.5.2016

Malé ohlédnutí za rokem 2015.

Večer příznačně nazvaný Poděkování dárcům za rok 2015, který se konal předposlední dubnový pátek v pražském Obecním domě, byl jako pokaždé velmi slavnostní. Organizátoři akce, Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni jsou si vědomi, že tento večer je jedinou možností, jak dárcům, kteří v minulém roce nezištně dali někomu neznámému kousek sebe, aby zachránili jeho život, vyjádřit svůj vděk a obdiv. Dárci si zaslouží odnést z večera zážitky, na které budou vzpomínat celý život!

Předseda Správní rady nadace Samuel Vokurka večer zahájil a krátce seznámil hosty s aktuálními úspěchy nadace a registru: V současnosti je díky vysoké účinnosti náboru mezi veřejností registrováno v ČNRDD víc než 61 900 potenciálních dárců a nadace registr neustále intenzivně podporuje. Za vynikajícími výsledky je i úsilí stovek až tisíců obětavých spolupracovníků programu dárcovství kostní dřeně.

Ceny předávali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s dcerami primáře Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) Mgr. Naděždou Lasotovou a MUDr. Markétou Sobotovou.

Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byl křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněn Český skokový pohár. Cenu převzal Martin Pecka, ředitel areálu Equitana Martinice, který sám v minulosti svou kostní dřeň neznámému těžce nemocnému pacientovi daroval.
Cenu za nejvýznamnější mediální pomoc v roce 2015 převzala televize NOVA, která už několikrát svou kampaní Zapište se někomu do života významně přispěla k získávání nových potenciálních dárců dřeně.

Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD, letos obdržela za dvacetiletou spolupráci Mgr. Marie Helmová, středoškolská pedagožka z Plzně, zakladatelka původní studentské charitativní sbírky Kapka naděje a následně pak tradičních Sluníčkových sbírek. Studenti plzeňského gymnázia Luďka Pika za ta léta předali nadaci na podporu dárcovství přes 2 900 000 korun.

Součástí galavečera bylo předání stipendia Vladimíra Kozy Mgr. Monice Holubové, Ph.D., bioanalytičce z Hematologickoonkologického oddělení FN Plzeň. Kromě stipendia obdržela též křišťálovou kapku od firmy Artcristal Bohemia, s.r.o.

 

Zpět

Hlavní partner: