Poděkování dárcům za rok 2015

23.5.2016

Malé ohlédnutí za rokem 2015.

Večer příznačně nazvaný Poděkování dárcům za rok 2015, který se konal předposlední dubnový pátek v pražském Obecním domě, byl jako pokaždé velmi slavnostní. Organizátoři akce, Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni jsou si vědomi, že tento večer je jedinou možností, jak dárcům, kteří v minulém roce nezištně dali někomu neznámému kousek sebe, aby zachránili jeho život, vyjádřit svůj vděk a obdiv. Dárci si zaslouží odnést z večera zážitky, na které budou vzpomínat celý život!

Předseda Správní rady nadace Samuel Vokurka večer zahájil a krátce seznámil hosty s aktuálními úspěchy nadace a registru: V současnosti je díky vysoké účinnosti náboru mezi veřejností registrováno v ČNRDD víc než 61 900 potenciálních dárců a nadace registr neustále intenzivně podporuje. Za vynikajícími výsledky je i úsilí stovek až tisíců obětavých spolupracovníků programu dárcovství kostní dřeně.

Ceny předávali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s dcerami primáře Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) Mgr. Naděždou Lasotovou a MUDr. Markétou Sobotovou.

Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byl křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněn Český skokový pohár. Cenu převzal Martin Pecka, ředitel areálu Equitana Martinice, který sám v minulosti svou kostní dřeň neznámému těžce nemocnému pacientovi daroval.
Cenu za nejvýznamnější mediální pomoc v roce 2015 převzala televize NOVA, která už několikrát svou kampaní Zapište se někomu do života významně přispěla k získávání nových potenciálních dárců dřeně.

Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD, letos obdržela za dvacetiletou spolupráci Mgr. Marie Helmová, středoškolská pedagožka z Plzně, zakladatelka původní studentské charitativní sbírky Kapka naděje a následně pak tradičních Sluníčkových sbírek. Studenti plzeňského gymnázia Luďka Pika za ta léta předali nadaci na podporu dárcovství přes 2 900 000 korun.

Součástí galavečera bylo předání stipendia Vladimíra Kozy Mgr. Monice Holubové, Ph.D., bioanalytičce z Hematologickoonkologického oddělení FN Plzeň. Kromě stipendia obdržela též křišťálovou kapku od firmy Artcristal Bohemia, s.r.o.

 

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.