Aktuality

16.5.2017

V pražském Obecním domě v pátek 21. dubna 2017

 Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně letos již po devatenácté ocenily nepříbuzné dárce kostní dřeně uplynulého roku a partnery Nadace roku 2016.

 

„Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět.“ Tento epitaf Oskara Schindlera se stal mottem dnes již tradičního Poděkování dárcům. Onen slavnostní večer pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni, v jehož průběhu obě tyto organizace oceňují nepříbuzné dárce kostní dřeně za uplynulý rok. Tedy nikoliv lidi, kteří se nechali zaregistrovat, ale ty, kteří v loňském roce postoupili nepohodlí a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali kus sama sebe, tedy krvetvorné buňky z kostní dřeně, které rozmnožením v těle pacienta zachraňují jeho život, neboť ho uzdravují. Ceny 44 dárcům roku 2016 (křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom) letos dárcům předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý a sympatizant Českého národního registru dárců dřeně olympionik David Svoboda.

Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2016 byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna firma Novartis Česká republika.

Ocenění v podobě křišťálového bloku od společnosti Moser za nejvýznamnější mediální pomoc obdrželo vydavatelství Studenta Media.

Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna studentka ČVUT Alžběta Vachelová.

Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace a ČNRDD, letos obdržel trojnásobný dárce kostní dřeně a periferních buněk Jiří Paleček z Liberce.

Všechna tato čtyři ocenění předali vedoucí lékař ČNRDD a předseda Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., spolu s Ing. Vandou Staňkovou, členkou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Letos potřetí bylo součástí galavečera Poděkování dárcům rovněž předání stipendia Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) doc. MUDr. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno z rukou vedoucího lékaře ČNRDD a předsedy Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Pavla Jindry, Ph.D.

Zcela výjimečnou Zvláštní cenu Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně za zásluhy k letošnímu 25. výročí existence obou organizací obdržel Miroslav Kaiser, spoluzakladatel obou organizací a po celou dobu existence ČNRDD aktivní člen Správní rady. Cenu darovala mezinárodně respektovaná výtvarnice Gordana Glass, jež ji Miroslavu Kaiserovi osobně na galavečeru předala spolu s vedoucím lékařem ČNRDD a předsedou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Pavlem Jindrou, Ph.D.

Součástí galavečera byly tři vstupy houslového virtuóza Pavla Šporcla. Vystoupení bylo jeho sponzorským darem Českému národnímu registru dárců dřeně jako výraz úcty k dárcům kostní dřeně.

Na závěr slavnostního večera se poprvé osobně setkala jedna dvojice složená z vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně. V letošním roce je to dvojice muž a žena, 5 let po transplantaci – 28letý bývalý pacient Jakub Junek, student HAMU z Prahy, a 29letá dárkyně Nikola Radová, učitelka mateřské školy t.č. na rodičovské dovolené z Plzně.

 

 

 

 

Zpět

Hlavní partner: