Aktuality

28.4.2016

V pátek 15. dubna se konala charitativní benefice firmy DANTE FASHION

Vybralo ze vstupného a tomboly ve prospěch naší Nadace BÁJEČNÝCH 110 600 KORUN!
Benefice se jako partner zúčastnila i Oblastní nemocnice Jičín, a.s. a spousta místních firem přispěla buď finančně, anebo hodnotnými dary do tomboly.
Náš velký dík patří především organizátorce benefice a všem, kteří se na akci podíleli finančně či přispěli jinak

Zpět

Hlavní partner: