Módní přehlídka - DANTE FASHION

28.4.2016

V pátek 15. dubna se konala charitativní benefice firmy DANTE FASHION

Vybralo ze vstupného a tomboly ve prospěch naší Nadace BÁJEČNÝCH 110 600 KORUN!
Benefice se jako partner zúčastnila i Oblastní nemocnice Jičín, a.s. a spousta místních firem přispěla buď finančně, anebo hodnotnými dary do tomboly.
Náš velký dík patří především organizátorce benefice a všem, kteří se na akci podíleli finančně či přispěli jinak

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.