I MY SE PŘIPOJÍME

25.5.2016

Pomoc nám nabízí ze všech stran.
 

Studentky  SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, sl. Anička Vlčková a Nikola Marková, se zapojily v rámci odborné praxe na dětské klinice FN Plzeň  děti z oddělení větších dětí a dětské hematoonkologie do dekorace  tašek pro kabelko-mánii, která se uskuteční v Plzni 28.5.2016.

"Tašky jsme zdobili na herně a vznikly skutečné originály. Za novými majiteli tak poputuje hudební taška, taška pro motoristy, srdíčková taška, taška s duhou a další.

Duha je symbolicky znamením naděje a tu bychom přáli všem, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně a pro které je mnohdy jedinou záchranou registr dárců kostní dřeně.

Děti se touto kreativní a zajímavou formou dozvěděly, kdo transplantaci kostní dřeně potřebuje, co vše musí podstoupit, aby se uzdravil a proč je tak důležité, aby v registru dárců bylo co nejvíce lidí. Zajímaly se o to, zda by se takovým dárcem jednou mohly stát i ony a co pro to můžou udělat.

Měly radost, že se díky jedné jejich tašce mohly stát součástí naděje pro někoho, kdo potřebuje pomoc nás všech.

Držíme palce pacientům, sestřičkám, lékařům a všem z Nadace pro transplantace kostní dřeně, užijte si své nové krásné kabelky :o)"

Lída Romová (herní specialista), Anička Vlčková a děti z Dětské kliniky FN Plzeň

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.