Dvůr Gigant naděloval naší Nadaci

11.1.2018

Již po čtrnácté napekli vánočky, již po čtrnácté 

věnovali svůj čas a úsilí. Manželé Korcovi nám nadělili pod stromeček výtěžek z adventního koncertu 46.585,- Kč.

Hosté večera byli pan biskup Tomáš Holub, pan Hynek Sladký.

Hudební hosté: Jaroslav Samson Lenk, Stráníci, Přelet M.S. a Zálužský sbor.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a přejeme hodně sil a elánu v novém roce.

 

facebook

 

 

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.