6.října 2016 - ST. NICHOLAS CHURCH, PRAHA

3.10.2016

GAUDIUM CANTORUM Mixed Choir
Štìpánka Heřmánková
Miroslav Laštovka
Přemysl Kšica

Výtěžek jde na podproru Nadace.

 

Děkujeme všem za ochotu pomáhat.

Zpět

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.