Výzkum

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant (od roku 2018)

Grantová pravidla (od roku 2018)

Grantový program je zaměřen na výzkumné projekty, jejichž řešení může přinést zřetelný prospěch nemocným v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2017 činila 550 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 475 754 Kč.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2017 činila 2 820 000 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 72 160 204 Kč.