Medailonek primáře Kozy

Medailonek primáře MUDr. Vladimíra Kozy

MUDr. Vladimír Koza byl významným lékařem, který působil jako primář Hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Ve snaze změnit osud nemocných s leukémiemi či jinými život ohrožujícími onemocněními krvetvorby založil v roce 1992 Nadaci pro transplantace kostní dřeně, následně také Český národní registr dárců kostní dřeně a v roce 1993 provedl v naší zemi vůbec první nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně s českým dárcem. Nadace pro transplantace kostní dřeně od svého vzniku získává prostředky na nábor a vyšetření dobrovolných dárců krvetvorných buněk a postupně se stala jednou z největších a nejstabilnějších nadací v České republice. Český národní registr dárců dřeně jako jediný ve střední a východní Evropě získal a opakovaně obhájil akreditaci Světové asociace dárců dřeně a realizoval již více než 1000 transplantací krvetvorných buněk. Díky dosaženým výsledkům se MUDr. Vladimír Koza stal světově uznávaným hematoonkologem, v roce 2005 byl prezidentem kongresu Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně a v roce 2012 mu byla prezidentem České republiky udělena medaile Za zásluhy in memoriam.

Prim. MUDr. Vladimír Koza přes všechny úspěchy nikdy neztratil svoji lidskost, empatii, humor, schopnost povzbudit své pacienty pokračovat v náročné léčbě stejně jako své kolegy v nikdy nekončící práci. Bohužel nás 17.6.2012 ve věku 56 let opustil. Zanechal zde však velký odkaz a naším cílem je v něm pokračovat, program Nadace pro transplantace kostní dřeně stále rozvíjet a posouvat kupředu.