Ke stažení

Statut Nadace pro transplantace kostní dřeně Stáhnout
Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (PDF) Stáhnout
Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (JPG) Stáhnout
Leták - Zapojte se, DMS (PDF) Stáhnout
Český národní registr dárců dřeně - Jak se zapsat do registru (video mp4) Stáhnout
Daruj naději Daruj kostní dřeň Daruj dobro od kosti (video mp4) Stáhnout
Vzor žádosti o grant Stáhnout
Grantová pravidla Nadace Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, dlouhá verze Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, krátká verze Stáhnout
Video Daruj naději - Barunka (WMV) Stáhnout
Darovací smlouva - finanční dar (PDF) Stáhnout
Darovací smlouva - věcný dar (PDF) Stáhnout
Plná moc - vzor (PDF) Stáhnout
Zápis o zapečetění pokladničky - vzor pro OÚ, MěÚ (DOC) Stáhnout
Jak nejlépe využít potvrzení o daru Stáhnout