Ke stažení

Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (PDF) Stáhnout
Logo Nadace pro transplantace kostní dřeně (JPG) Stáhnout
Podpořte Nadaci pro transplantace kostní dřeně - promo, na šířku (PDF) Stáhnout
Podpořte Nadaci pro transplantace kostní dřeně - promo, na šířku (PNG) Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, dlouhá verze Stáhnout
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Spot 2015, krátká verze Stáhnout
Statut Nadace pro transplantace kostní dřeně Stáhnout
Video Daruj naději - Barunka (WMV) Stáhnout
Darovací smlouva - finanční dar (DOC) Stáhnout
Darovací smlouva - věcný dar (DOC) Stáhnout
Žádost o grant - vzor (DOCX) Stáhnout
Grantová pravidla Nadace pro transplantace kostní dřeně (PDF) Stáhnout
Plná moc - vzor (PDF) Stáhnout
Zápis o zapečetění pokladničky - vzor pro OÚ, MěÚ (DOC) Stáhnout
Jak nejlépe využít potvrzení o daru Stáhnout