Vzdělávání

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant (od roku 2018)

Grantová pravidla (od roku 2018)

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2017 činila 95 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 3 815 801 Kč.

Nadace podporuje vzdělávací akce jednotlivců i organizací. Do uvedené oblasti spadají grantové příspěvky umožňující účast zdravotnických pracovníků na domácích i zahraničních sjezdech, stážích a školeních, a příspěvky umožňující pořádání vzdělávacích akcí prostřednictvím pacientských organizací nebo dalších subjektů, prokáží-li odbornou a organizační způsobilost. Lze žádat i podporu na zajištění odborné literatury nebo naopak na publikování odborných nebo edukačních prací.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2017 činila 2 820 000 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 72 160 204 Kč.