Výroční ceny Nadace

Nadace pro transplantace kostní dřeně uděluje od r.1996 výroční ceny těm, kteří se v daném roce obzvláště zasloužili o rozvoj programu transplantací dřeně.  

Výroční cena Nadace pro transplantace
kostní dřeně

za rok 2015 udělena společnosti

Novartis Česká republika

za nejvýznamnější finanční pomoc.

 

Cena za nejvýznamnější finanční pomoc
byla dosud udělena:

1996 koncernovému podniku ŠKODA, a.s. Plzeň
1997 koncernovému podniku ŠKODA, a.s. Plzeň
1998 panu JANU SAUDKOVI
2001 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2002 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2003 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2004 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2005 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2006 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2007 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2008 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2009 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2010 společnosti SAZKA, a.s., generálnímu sponzoru nadace
2011 společnosti AMGEN, Czech Republic
2012 společnosti AMGEN, Czech Republic
2013 společnosti AMGEN, Czech Republic
2014 společnosti Novartis Česká republika

 

Výroční cena Nadace pro transplantace
kostní dřeně

za rok 2015 udělena

Český skokový pohár

za nejvýznamnější nemateriální pomoc

 

Cena za nejvýznamnější nemateriální pomoc
byla dosud udělena:

1996 agentuře LEO BURNETT Advertising, s.r.o.
1997 panu ADOLFU BORNOVI
1998 agentuře LEO BURNETT Advertising, s.r.
2001 dobrovolným SPOLUPRACOVNÍKŮM NADACE
2002 televizi NOVA
2003 JUNÁKU, svazu skautů a skautek
2004 Panu OLDŘICHU KULHÁNKOVI
2005 Studentům GYMNÁZIA LUĎKA PIKA v Plzni
2006 PATRONŮM nadace Livii Klausové, Jiřině Jiráskové a kardinálu Vlkovi
2007 Společnosti OBECNÍ DŮM, a.s. Praha
2008 fotbalovému oddílu TJ KERAMIKA CHLUMČANY
2009 ING Životní pojišťovna N. V.
2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní Ústí nad Orlicí
2011 TV NOVA
2012 ARMÁDĚ ČR
2013 Českému svazu házené
2014 POLICIE ČR

 

Výroční cena Nadace pro transplantace
kostní dřeně

za rok 2015 udělena

TV Nova

za nejvýznamnější mediální pomoc

 

Cena za nejvýznamnější mediální pomoc
byla dosud udělena:

2007 P.R. agentuře DONATH-BURSON-MARSTELLER
2008 - 2011 cena neudělena 
2013 Mgr. Jana Kořínková
2014 Jitka a Richard Langerovi

 

Cenu Adolfa Borna za mimořádný lidský čin
dosud obdrželi:

2001 Ing. Josef TRÁVNÍČEK, dárce, podstoupivší odběr dřeně pro dva nemocné
2002 Daniel RŮŽIČKA, stý odebraný dárce ČNRDD
2003 Dana STAŇKOVÁ, pacientka a dlouholetá spolupracovnice nadace
2004 Jaroslav JAVORA, dárce ČNRDD pro prvního pacienta na Slovensku
2005 Mgr. Karolina a JUDr. Zdeňka OTEVŘELOVY, spolupracovnice nadace
2006 Petr PAPEŽ, opakovaně darující dřeň pro malé děvče
2007 ZDENA WASSERBAUEROVÁ, spolupracovnice nadace
2008 Alena DOLEŽALOVÁ, dárkyně dřeně ČNRDD
2009 Rodina Miroslava TESAŘE, pacient
2010 Hana HLAVOVÁ, dárkyně dřeně ČNRDD
2011 Ivana Oblištilová, dárkyně dřeně ČNRDD
2012 Tomáš Johanides, projekt - Armáda dává naději
2013 Karel Lhotka, dvojnásobný dárce kostní dřeně
2014 ZDENA WASSERBAUEROVÁ, spolupracovnice nadace a ČNRDD
2015 Mgr. Marie Helmová, zakladatelka sluníčkové sbírky


 

Jak probíhalo letošní předávání cen dárců v Obecním domě