Vybavení pracovišť

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant (od roku 2018)

Grantová pravidla (od roku 2018)

Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo investice hemato-onkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2017 činila 0 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 7 717 512 Kč.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2017 činila 2 820 000 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 72 160 204 Kč.