Společně proti leukémii

Jste členem skautského oddílu? Máte spojení na skauty ve Vašem okolí?

Pomozte rozšířit účast mladých lidí na  sbírce "Společně proti leukémii!", kterou každoročně pořádá organizace Junák, svaz skautů a skautek ČR, ve prospěch programů Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Tradice této mimořádně úspěšné akce se datuje více než deset let. Každoročně jeden červnový víkend se na desítkách benzinových čerpacích stanic objeví mladí lidé, členové skautských oddílů Junáka, a nabízejí projíždějícím umytí skel jejich automobilů, rozdávají osvětové materiály a zároveň získávají pro program nadace drobné finanční příspěvky.

Účastníkům všech minulých ročníků KAPKY upřímně děkujeme.

Připojte se i letos!