Podpořili jsme

Poskytnuté grantové příspěvky

Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytuje grantové příspěvky druhým fyzickým i právnickým osobám k plnění programů, které jsou zakotveny v jejím statutu.

Výše grantů do jednotlivých programových oblastí se řídí aktuálními potřebami transplantačního programu v ČR, jednak stavem volných finančních prostředků nadace.

Nadace doposud umožnila svými prostředky vyšetřit tisícovky dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk a prostřednictvím registru dárců ČNRDD se podílela na záchraně více než tisícovky lidských životů nejen v České republice, ale i v zahraničí, když podpořila také zavedení moderních komunikačních systémů a databází registru a přispěla ke zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných dárců. Řadě hemato-onkologických pacientů umožnila překlenovat obtížné období hmotné nouze při ztrátě nebo omezení finančního příjmu, v hotelu U Pramenů umožnila ubytovávání pacientů, dárců nebo rodinných příslušníků pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na Hematologicko-onkologickém oddělení v Plzni. Poskytla také příspěvky na vzdělávání zdravotníků a laiků, vybavení laboratoří a transplantačních center, výzkum v oboru hemato-onkologie a transplantační medicíny.

Účel a podrobnosti jednotlivých poskytnutých grantů v jednotlivých letech jsou obsaženy ve Výročních zprávách.