Partneři

Významní partneři nadace

  

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz   
podpořili Benefiční večer Nadace a "Sluníčkové sbírky"  v  roce 2015

 
  

Český rozhlas Plzeň

www.rozhlas.cz/plzen/portal   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně   

 

MEDIA PRODUCTION MUSIC

 http://www.mediaproductionmusic.cz/ 
podporuje Nadaci pro transplantace kostní dřeně při hudebních a kulturních akcích po celé ČR

Mladá fronta DNES

www.mafra.cz   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně   

 

Fórum dárců

www.donorsforum.cz    
sdružení podporující filantropii v ČR,   
informační centrum nadací a nadačních fondů,   
organizátor projektu DMS   

 

Obecní dům, a.s. Praha

www.obecni-dum.cz    
poskytuje každoročně prostory a služby    
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 

Moser, a.s. Karlovy Vary

www.moser.cz    
po léta věnuje zdarma umělecké ceny 
k výročním akcím nadace Poděkování dárcům   

 
 

Junák - český skaut, z.s.

www.skaut.cz
www.skaut.cz/protileukemii
realizuje pro nadaci od r.1998 každoroční mimořádně   
úspěšné sbírky dnes pod názvem "Společně proti leukémii!".  

 

Magazín Revue Richard

www.revue-richard.cz
sdružuje Klub příznivců Nadace pro transplantace kostní dřeně, propagátor ocenění cena Ď

OD Kotva

www.od-kotva.cz
podporuje nadaci

Skokový pohár České pojišťovny

www.ceskyskokovypohar.cz
dlouhodobě podporuje nadaci 

Donath Business & Media

www.dbm.cz    
poskytuje bezplatnou pomoc v oblasti public relations 
a spolupráce s médii   

 

NEWTON Media, a.s.

www.newtonmedia.cz   
bezplatný dodavatel monitoringu tisku  

 

Leo Burnett Advertising, s.r.o.

www.leoburnett.com   
poskytuje nadaci léta bezplatnou pomoc,   
pro nadaci realizovala řadu celostátních kampaní   

 

Organizační kancelář Praha

www.ok-praha.cz   
sdružení auditorů a finančních poradců,   
poskytuje nadaci léta bezplatné auditorské služby   

 

Gymnázium Luďka Pika v Plzni

www.gop.pilsedu.cz   
se studenty organizuje každoroční úspěšné sbírky,   
jejichž přínos od r.1998 přesáhl již milion korun   

 

Regionální sdružení Elements Plzeň

je divadelní spolek zabývající se převážně autorskou tvorbou pro děti. V rámci kulturních a společenských akcí vystupuje zdarma na podporu Nadace   

 

M.S. Quatro, s. r. o.

   

 
  

Domov poklidného stáří Vejprnice

s klienty spolupracuje na výrobě sluníček   

 
  

Soukromá mateřská škola a jesle

www.veselazabicka.cz   
Soukromá mateřská škola a jesle s nadstandardním programem i v angličtině pro děti 1 až 7 let s prvky montessori, nabízející němčinu, balet, jógu, dramatický kroužek, družinu pro děti do 10 let, baby a sport club a hlídání dětí. Pořadatel víkendových akcí, dětských oslav a tématicky zaměřených akcí i pro rodiny s dětmi.   

 
  

OPTYS, spol. s r.o.

www.optys.cz   
poskytuje za mimořádných podmínek prostor k prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně 

SCREENLED s.r.o.

www.screenled.cz   
Bezplatný dlouhodobý pravidelný mediální prostor

DEBENHAMS s.r.o.

www.debenhams.cz   
Bezplatný dlouhodobý mediální prostor