Nadační centrum U PRAMENŮ

Nadační projekt: „Druhý domov“ - centrum hotel „U PRAMENŮ“ v Plzni

Plán vybudování ubytovacího, vzdělávacího a rekondičního centra pro nemocné v blízkosti transplantačního centra v Plzni se datuje od r. 2000. Nadace od onoho data začala spořit rezervy z průběžně ušetřených prostředků a v r. 2003 z těchto rezerv zakoupila nemovitost na adrese Na Roudné 123, Plzeň, v těsném sousedství fakultní nemocnice. Od následujícího roku ji upravila pro použití jako penzion (pod názvem Kamelot), sloužící k přechodnému ubytování pacientů, jejich příbuzných a dárců krvetvorných buněk.

Protože prostorová kapacita budovy se následně ukázala jako nedostatečná, přikoupila Nadace v r. 2005 přilehlý pozemek a na jaře 2006 zahájila kompletní rekonstrukci a přístavbu objektu. Dne 31.7.2007 byla stavba dokončena a nové nadační centrum hotel U PRAMENŮ se otevřelo pro jeho nové komplexní účely. V centru je zdarma poskytováno pohodlné ubytování dobrovolných dárců krvetvorných buněk registru CNRDD. Ubytování za drobný poplatek je poskytováno pacientům, resp. rodinným příslušníkům pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Zároveň je střediskem vzdělávání lékařů a zdravotníků a místem pořádání osvětových a kulturních akcí. Konají se pravidelná setkání různých pacientských sdružení, která jsou spojena s osvětou, přednáškami o léčbě příslušných typů onemocnění a s psychologickým, sociálním a právním poradenstvím. Konají se rovněž náborové akce pro dobrovolné dárce dřeně a vzdělávací konference.

Centrum je otevřeno plně i pro širokou veřejnost. Aktuálně nevyužitá kapacita hotelových lůžek a restaurace je nabízena komukoliv z návštěvníků za komerčně běžné ceny. Atraktivitu služeb podporuje pořádání vhodných kulturních akcí - hudební večery, promítání filmů, výstavy prací umělců. Akce jsou spojeny s osvětou a medializací programu nadace. Každý, kdo zde využije ubytovacích a pohostinských služeb, přespí v příjemném prostředí mimo městský ruch, uspořádá soukromou oslavu nebo jen přijde posedět u kávy, přispěje na dobrý účel.

 

Centrum U Pramenů poskytuje:

  • ubytování nemocným a jejich rodinám za 100,- Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji
  • prostory k osvětovým a poradenským službám pro nemocné
  • zázemí k náborovým akcím dárců dřeně a seminářům nadačních spolupracovníků
  • konferenční místnosti k vzdělávacím akcím zdravotníků
  • pořádání kulturních akcí pro veřejnost

Financování služeb centra nemocným je umožněno nabídkou volné kapacity hotelu za běžné ceny veřejnosti.

O službách pro veřejnost více na hotelových stránkách www.upramenu.cz.

Nadační centrum U PRAMENŮ