Jako firma

 • DMS  - jak poslat dárcovskou SMS

   
   
 • Konto ČSOB 4343043/0300*

  Můžete přispět jednorázově, popřípadě posílat částku dle Vašeho uvážení pravidelně. Dary je možné odepsat z daní.
 • Finanční pomoc
  Poskytneme Vám darovací smlouvu a darované prostředky využijeme ve prospěch programu naší Nadace. Můžete se rozhodnout, co konkrétně svou pomocí podpoříte. 
 • Materiální pomoc
  Můžete nám poskytnout propagační materiály či služby, které můžeme využít ve prospěch Nadace (například tisk osvětových materiálů, kopírovací služby, zásilkové služby..)
 • Sponzoring
  Velmi bychom uvítali pomoc s financováním zázemí sbírek či charitativních akcí. Vámi poskytnuté prostředky bychom využili na přímou podporu Nadace.
 • Můžete poskytnout své služby jako poděkování dárcům kostní dřeně více na e-mailu: nadace@kostnidren.cz
 • Mediální podpora
 • Propagace Nadace či dárcovské DMS
  Na Vašich výrobcích, časopise, tiskovinách, reklamních materiálech, webových stránkách.
 • Spoluvytváření podpůrných programů pro nemocné
  Přivítáme nabídku odborné pomoci v oblastech: ambulantní rehabilitace nemocných, sociální poradenství, právní poradenství nemocným a jiné...

Se vším Vám rádi pomůžeme a poradíme. Jsme tu pro Vás: nadace@kostnidren.cz