Historie Nadace

Zakladatelem nadace v roce 1992  byl primář MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) a rodiče těžce nemocných pacientů a jejich lékaři.

Prvním cílem bylo vybudovat u nás po vzoru vyspělých zemí registr dobrovolných dárců kostní dřeně a umožnit tak záchranné nepříbuzenské transplantace i těm nemocným, kteří vhodné dárce nenajdou v okruhu své rodiny. O výsledcích této činnosti blíže na stránkách Českého národního registru dárců dřeně. V roce 2003-2007 realizovala nadace program vybudování víceúčelového centra k poskytování zázemí pro ubytování, školení a doprovodné akce pro pacienty a jejich blízké, pro dárce krvetvorných buněk a současně i širokou veřejnost. Stavba objektu centrum hotel U Pramenů byla dokončena v červenci 2007. Následně nadace rozšiřovala dále své grantové programy podle svého programu a cílů. Plnění těchto úkolů jsou zveřejňována ve výročních zprávách nadace z jednotlivých let.

Klíčová data z vývoje nadace chronologicky:

1992

Založení Nadace pro transplantace kostní dřeně v 5/1992, oslovení a získání patronů nadace.
Založení registru dárců dřeně s působností na území celé republiky (v letech 1992-1998 pracoval v rámci jednotné organizace nadace pod názvem Centrální registr dárců kostní dřeně - CRDKD).
První mediální kampaně na podporu dárcovství dřeně a veřejné sbírky na úhradu vyšetření transplantačních znaků registrovaných dárců.

1993

Uskutečnění první nepříbuzenské transplantace v ČR s kostní dření dobrovolného českého dárce.
První desítky žádostí o vyhledání dárce pro zahraniční nemocné.
Vstup do mezinárodní sítě registrů Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).
Založení sítě dobrovolných spolupracovníků nadace po celém území ČR.
První charitativní akce s účastí významných osobností (Adolf Born, Ljuba Hermanová, Magda Vašáryová, Marek Eben a další).

1994

Založení vnitřního pravidelného periodika pro dárce dřeně, spolupracovníky a sympatizanty - časopis Naděje.

1996

Založení tradice výročních večerů Poděkování dárcům a udílení cen nadace za nejvýznamnější pomoc programu.

1997

Podpis smlouvy mezi nadací a největším dárcovským registrem světa - Národním programem dárců dřeně USA (NMDP).
Otevření spolupráce při vyhledávání vhodných dárců dřeně pro české nemocné po celém světě.

1998

Přeregistrace nadace podle nového nadačního zákona č.227/97 Sb, přepracování statutu, rozšíření grantových programů nadace a následné právní osamostatnění registru dárců od 1.1.1999.

1999

Právní osamostatnění registru dárců od nadace formou obecně prospěšné společnosti s novým názvem Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Nadace dále zůstává hlavním finančním garantem rozvoje ČNRDD v rámci grantových programů.
Založení internetové stránky www.kostnidren.cz
První místo ve výběrové soutěži mezi neziskovými organizacemi ČR o příspěvek z Nadačního investičního fondu.

2002

První masová osvětová kampaň na nábor dárců dřeně prostřednictvím TV Nova (během roku získáno více než 5000 nových dárců).

2003

Zahájení ubytovacích služeb pro nemocné a jejich rodiny v zakoupeném penzionu „Kamelot“ (budoucí centrum hotel „U PRAMENŮ“) v sousedství Fakultní nemocnice v Plzni.

2004

Členství nadace v Asociaci nadací Fóra dárců.
Vstup do programu dárcovských sms (DMS) organizovaných Fórem dárců.

2006

Zahájení rekonstrukce nadačního penzionu „Kamelot“.
Pokračování sbírek a mnoha drobných akcí k získání finančních prostředků.

2007

Dokončení rekonstrukce stavby a otevření centra hotelu „U PRAMENŮ“ k ubytování transplantovaných pacientů, jejich rodin, dárců krvetvorných buněk, veřejnosti a k zajištění kulturních a vzdělávacích akcí.

2008

Vernisáže, koncerty, sbírky a další charitativní akce na podporu transplantačního programu.
Další rozšiřování nadačních programů o podporu výzkumu v hematologii, onkologii a transplantační medicíně.

2009

Nadace začala připravovat společně s Českým národním registrem dárců dřeně novelizaci smluvních, organizačních i technických zabezpečení svých programů.

2010

Změna prezentace nadace - nová grafická úprava časopisu Naděje (evidence tiskoviny na Ministerstvu kultury ČR event.číslo: MK ČR M 19927).

2011

Celostátní mediální kampaň "Zapiš se někomu od života" nezištně realizována registrem dárců ČNRDD a televizí NOVA.

2012

Předání Nadace novému vedení, onemocnění a úmrtí zakladatele nadace MUDr. Vladimíra Kozy.

2013

Získání ocenění „Známka kvality“ Asociace nadací Fóra Dárců.
Rozšiřování působnosti nadace a sítě spolupracovníků, rozšíření Sluníčkových sbírek, sbírka Kapka nově vedena Skauty pod názvem „Společně proti leukémii“.
Založení prezentačních stránek na webovém systému Facebook.

2014

Nová verze webových stránek nadace.