Dárcovství kostní dřeně

Jak požádat o nadační příspěvek: 

Vzor žádosti o grant (od roku 2018)

Grantová pravidla (od roku 2018)

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2017 činila 1 930 000 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 55 464 825 Kč.

Prostředky jsou poskytovány na zajištění osvěty, nábor a vyšetření transplantačních znaků dárců vstupujících do registru dárců ČNRDD (takzvaná HLA typizace), na realizaci komunikačních systémů a databází v registru, vyhodnocování dat a zkvalitnění procesu vyhledávání vhodných dárců nejen v rámci ČR ale i mezinárodně. Nadace se tak podílela doposud na náboru více než 70 000 dárců, v roce 2017 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně 9 002 dárců, tedy lidí ochotných kdykoli darovat naději neznámému nemocnému.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2017 činila 2 820 000 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 72 160 204 Kč.